Strona główna Napisz do nas Mapa strony

Zapraszamy wszystkich członków OIPiP w Łodzi do skorzystania ze specjalnego programu ubezpieczenia OC dla pielęgniarek i położnych!
         
                                                 

img

Likwidacja szkód >> Procedury zgłaszania szkód ubezpieczeń majątkowych

Procedury zgłaszania szkód ubezpieczeń majątkowych

Szkody należy zgłaszać bezpośrednio Ubezpieczycielowi emailem lub na infolinii.

W tytule emaila proszę podać najistotniejsze dane tzn.:

 1. nr polisy, z której zgłaszana jest szkoda,
 2. kiedy szkoda miała miejsce lub kiedy się o niej dowiedzieliśmy,
 3. co uległo zniszczeniu,
 4. kto ją spowodował,
 5. kontakt do siebie,
 6. w przypadku ubezpieczeń majątkowych najlepiej dołączyć zdjęcia oraz listę uszkodzonego mienia.

Obowiązki Ubezpieczonego:

 • zgłosić szkodę jak najszybciej,
 • przekazać dane kontaktowe, numer konta bankowego, polisę ubezpieczeniową,
 • złożyć dokumentację związaną ze szkodą ( min. medyczną, wykaz zniszczonego mienia, dokumenty z jednostek tj. policja, pogotowie, rachunki naprawy itd.),
 • w razie potrzeby udostępnić miejsce szkody w celu oględzin rzeczoznawcy.

 

Obowiązki Ubezpieczyciela:

 • przyjęcie zgłoszenia o szkodzie i jego rejestracja,
 • podanie numeru szkody,
 • przyjęcie wszystkich dokumentów związanych ze szkodą,
 • w przeciągu 30 dni od daty zawiadomienia o szkodzie, Ubezpieczyciel obowiązany jest wypłacić odszkodowanie ( świadczenie),
 • jeśli wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania( świadczenia) nie jest możliwe, odszkodowanie ( świadczenie) wypłacane jest w ciągu 14 dni od daty, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporna część odszkodowania ( świadczenia) zostanie wypłacona w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie.

 

TUiR Warta S.A
www.warta.pl
Centrum Alarmowe 801 311 311 (jeśli dzwonisz na terenie RP)
+48 601 311 311 (jeśli dzwonisz z zagranicy)
Zgłoszenia szkód on-line www.warta.pl/zgloszenie-szkody/on-line
e-mail CAW@warta.pl
PZU S.A.
www.pzu.pl
Infolinia/ Centrum Alarmowe: 801 102 102 lub 22 566 55 55
Zgłoszenie szkód on-line www.zgloszenie.pzu.pl/web/pzu/zgloszenie-szkody
Compensa TU S.A.
Vienna Insurance Group

www.compensa.pl
Infolinia/ centrum alarmowe: 801 120 000 ( tel. stacjonarny)
+48 22 501 61 00 ( tel. stacjonarny i komórkowe)
Zgłoszenia on-line http://www.compensa.pl/tabid/132/Default.aspx
Generali TU S.A.
www.generali.pl
Infolinia/ Centrum Alarmowe: 801-343-343 lub (22) 543-05-43
od poniedziałku do piątku w godz. 8-18
Zgłoszenie szkód on-line: http://www.generali.pl/obsluga-i-pomoc/likwidacja-szkody
ERV S.A.
Europäische Reiseversicherung AG

www.erv.pl
Centrum Alarmowym +48 58 309 11 00
Zgłaszanie szkód on-line www.erv.pl/likwidacja_szkod
e-mail: szkody@erv.pl