Strona główna Napisz do nas Mapa strony

Zapraszamy wszystkich członków OIPiP w Łodzi do skorzystania ze specjalnego programu ubezpieczenia OC dla pielęgniarek i położnych!
         
                                                 

img

Oferta >> Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe

img

W ramach ubezpieczeń majątkowych znajdziecie Państwo ubezpieczenia:

 • mieszkań i domów,
 • domów w trakcie budowy,
 • domków letniskowych,
 • ubezpieczenie zwierząt domowych- psów i kotów,
 • komunikacyjne ( OC, AC,NNW, Ass, Zielona Karta itd.),

 

Ubezpieczenie mieszkań i domów

Dom lub mieszkanie to szczególny element majątku każdego człowieka, z którym wiąże się  poczucie bezpieczeństwa. To miejsce będące centralnym punktem naszego życia, w którym pozostawiamy nasze dobra i do niego wracamy.

Ideą ubezpieczenia domu lub mieszkania jest zapewnienie takiego poziomu zabezpieczenia majątkowego, żeby w momencie wystąpienia zdarzenia losowego, można było szybko przywrócić stan ubezpieczonego mienia sprzed wystąpienia szkody. Odzyskując tym samym poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Dlatego też warto  pomyśleć o zabezpieczeniu tego szczególnego miejsca przed niespodziewanymi zdarzeniami takimi jak zdarzenia losowe (np. pożar lub zalanie) lub kradzieżami.

Ubezpieczeniem objęte mogą być min.:

 • mury wraz z instalacjami cieplną, wodną, kanalizacyjną itp.
 • stałe elementy nieruchomości (np. armatura łazienkowa, kuchenna, drzwi, okna, parapety, podłogi)
 • ruchomości domowe (np. meble, sprzęt RTV, AGD, zapasy gospodarstwa domowego, odzież)
 • szyby i elementy szklane od stłuczeń;
 • ruchomości w pomieszczeniu przynależnym (piwnicy, garażu)
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Dodatkowo ochroną mogą zostać objęte również:

 • budynki gospodarcze ( min. wiaty, garaże);
 • elementy małej architektury, budowle (min. baseny, huśtawki, meble ogrodowe);
 • roślinność ogrodową;
 • zwierzęta domowe;
 • ogrodzenie i siłowniki bram;

Szeroka oferta ubezpieczeń domów i mieszkań pozwala na dobór odpowiedniego produktu, który zapewni odpowiedni poziom ochrony. Podejmując decyzję o zakupie polisy należy pamiętać o różnicach w zakresach ubezpieczenia proponowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Szczególnie istotnym rozszerzeniem ubezpieczenia domu lub mieszkania jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, które zapewnia ochronę ubezpieczeniową na wypadek wyrządzenia szkód osobom trzecim np. szkody wynikłe z zalania mieszkania sąsiadów lub szkody wyrządzone przez dzieci.

Innym przydatnym dodatkiem do ubezpieczenia, często wliczonym w cenę ubezpieczenia, jest tzw. assistance, w którego zakresie mogą mieścić się takie usługi jak, pomoc hydraulika, ślusarza, elektryka itp.

 

Ubezpieczenia komunikacyjne

OC

Posiadacze pojazdów mechanicznych (np. samochód, motocykl, ciągnik rolniczy, przyczepa) mają obowiązek zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tzw. OC komunikacyjne.

Zadaniem tego ubezpieczenia jest ochrona osób, które mogą zostać poszkodowane na skutek wypadku spowodowanego przez ten pojazd. W momencie wystąpienia zdarzenia poszkodowany bowiem może dochodzić roszczeń bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego, a nie od sprawcy szkody. Dzięki temu poszkodowany ma pewność otrzymania rekompensaty za poniesione szkody, a właściciel pojazdu chroni swój majątek przed nagłym uszczupleniem w razie konieczności naprawienia takiej szkody.

Zakres ubezpieczenia definiuje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Więcej informacji na temat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów znajdziecie Państwo tutaj.

AC

Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, a więc w przeciwieństwie do ubezpieczenia OC, zakres ubezpieczenia definiowany jest przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe.

Zadaniem autocasco jest ochrona właściciela pojazdu przed nagłymi kosztami naprawy pojazdu, w przypadku jego uszkodzenia powstałego na skutek  najczęściej zawinionej przez kierującego kolizji z innym pojazdem lub przedmiotem np. słupkiem, drzewem, zwierzęciem itp. Zakres ochrony z tytułu takiej polisy może obejmować również kradzież pojazdu.

Częstym dodatkiem do polis komunikacyjnych jest również ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które w razie wystąpienia zdarzenia zapewnia poszkodowanemu kierowcy oraz pasażerom uzyskanie wypłaty świadczenia za poniesiony wskutek wypadku uszczerbek na zdrowiu.

Coraz popularniejsze stają się również usługi assistance, które zapewnią w razie awarii lub wypadku pomoc mechanika lub transport lawetą.

Wybierając ubezpieczenie autocasco, warto zwrócić uwagę na zakres ochrony, gdyż w przeciwieństwie do ubezpieczenia OC regulowanego przez ustawę, ubezpieczenie AC konstruowane jest przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe. Dlatego też zawierając ubezpieczenie warto wziąć pod uwagę nie tylko cenę polisy, ale przede wszystkim jej warunki.

Jeśli chcecie dowiedzieć się Państwo więcej na temat tego rodzaju ubezpieczeń zapraszamy tutaj.

 

Nasi agenci pomogą Państwu w analizie potrzeb ubezpieczeniowych w zakresie ochrony posiadanego majątku, przedstawią zestawienie ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych tak, aby mogli Państwo wybrać polisę najlepiej odpowiadającą aktualnym potrzebom.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a zakupem polisy SKONTAKTUJ SIĘ z nami

Zadzwoń do nas Napisz do nas Formularz kontaktowy