Strona główna Napisz do nas Mapa strony

Zapraszamy wszystkich członków OIPiP w Łodzi do skorzystania ze specjalnego programu ubezpieczenia OC dla pielęgniarek i położnych!
         
                                                 

img

Oferta >> Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne

img

 

Ubezpieczenia turystyczne

Wybierając się w podróż, zazwyczaj nie myślimy o ewentualnych zagrożeniach, jakie mogą na nas czyhać. Jednak bez względu na to, czy planujemy wyjazd zagraniczny, czy na terenie Polski, ważne jest, aby ubezpieczenie turystyczne zapewniło nam ochronę przed niespodziewanymi zdarzeniami takimi, jak m.in. nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba, zaginięcie bagażu w trakcie podróży.

Ubezpieczenie turystyczne może obejmować:

-zwrot kosztów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, w tym koszt wizyt u lekarza, badań, zabiegów, operacji oraz zakupu recept,

-transport między szpitalami i placówkami medycznymi zlecony przez lekarza,

-odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu będącym następstwem nieszczęśliwego wypadku,

-konsultacje medyczne,

-wcześniejszy powrót ubezpieczonego do kraju,

-ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

-pokrycie kosztów repatriacji zwłok,

 

Dokonując wyboru właściwej polisy szczególną uwagę warto zwrócić na charakter naszej podróży oraz planowane aktywności (nurkowanie, narciarstwo, alpinizm itp.).

Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona m.in. o:

- uprawianie sportów ekstremalnych,

-zarobkowe wykonywanie pracy,

-następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w wyniku chorób tropikalnych lub działań wojennych,

-ubezpieczenie bagażu podróżnego (również sprzętu fotograficznego, telefonów itp.),

-koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i/lub anulowania biletu podróżnego,

-ubezpieczenie sprzętu narciarskiego,

-akcje ratownicze i poszukiwawcze.

 

Podczas podróży zagranicznych szczególnie ważnymi elementami ubezpieczenia są koszty leczenia oraz odpowiedzialność cywilna.

 Ochrona z tytułu kosztów leczenia zapobiegnie niespodziewanym wydatkom związanym z koniecznością podjęcia leczenia w trakcie wojaży. Należy tu zaznaczyć, że koszty takiego leczenia poza granicami Polski mogą być niemałe, w szczególności, gdy niezbędną okaże się organizacja transportu osoby chorej do szpitala na terenie RP. Koszty transportu sanitarnego bowiem potrafią sięgnąć kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Ochrona z tytułu odpowiedzialności cywilnej natomiast przyda się na wypadek, gdy wyrządzimy szkodę osobie trzeciej np. na skutek naszego nieumyślnego działania ktoś dozna złamania ręki lub gdy na skutek naszej nieuwagi stłuczemy szybę w hotelu. W takim wypadku koszty związane z naprawieniem szkody poniesie ubezpieczyciel.

Osoby przewlekle chore zawierając ubezpieczenie powinny zwrócić szczególną uwagę na to, czy polisa zawiera rozszerzenie ochrony o choroby przewlekłe, gdyż w razie jej braku, jeśli podczas wyjazdu nastąpi zaostrzenie stanu chorobowego, towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie ponosić z tego tytułu odpowiedzialności.

Planując podróż zagraniczną, zadbajmy o to, aby w naszym bagażu obok wygodnych ubrań oraz aparatu fotograficznego znalazła się odpowiednia polisa ubezpieczeniowa, która pozwoli nam na beztroski wypoczynek i relaks.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a zakupem polisy SKONTAKTUJ SIĘ z nami

Zadzwoń do nas Napisz do nas Formularz kontaktowy