Strona główna Napisz do nas Mapa strony

Zapraszamy wszystkich członków OIPiP w Łodzi do skorzystania ze specjalnego programu ubezpieczenia OC dla pielęgniarek i położnych!
         
                                                 

img

Strefa klienta >> Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

 1. Czym jest ubezpieczenie ochronne?
 2. Czym jest karencja?
 3. Kim jest Uposażony?
 4. Czy osoba niepełnoletnia może zostać Uposażonym?
 5. Co się stanie, gdy Uposażony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego?
 6. Czy w trakcie trwania ubezpieczenia mogę zmienić Uposażonych?
 7. Ile mam czasu na zgłoszenie świadczenia?
 8. Czy muszę dostarczyć oryginały dokumentów?
 9. Kto ustala wartość ubezpieczanego mienia?
 10. Sumy ubezpieczenia mienia: wartość odtworzeniowa, a wartość rzeczywista?
 11. Zakres ryzyka jaka jest różnica pomiędzy ubezpieczenie mienia na bazie ryzyk nazwanych a na bazie wszystkich ryzyk (All risk) ?
 12. Czy jest możliwość ubezpieczenia wyposażenia domu/mieszkania bez murów?
 13. Jeżdżę rowerem jak mam zabezpieczyć siebie i sprzęt przed ewentualną szkodą ?
 14. Franszyza, udział własny - co to jest ?
 15. Co to jest „przedmiot ubezpieczenia”?
 16. Jakie nieruchomości są zwyczajowo wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej:
 17. Zdarzyła mi się szkoda. Z kim mam się skontaktować i w jaki sposób?
 18. Co należy zrobić, gdy podpiszemy polisę bez uprzedniego przeczytania ogólnych warunków ubezpieczenia, a po zapoznaniu się z nimi okaże się, że zakres ubezpieczenia nie spełnił naszych oczek
 19. Czy po wypłacie szkody częściowej konieczne jest doubezpieczenie?
 20. Czy do wypłaty odszykowania konieczne jest złożenie rachunków zakupu, faktur?
 21. Jeśli bank wymaga polisy na wysokość kredytu 150 tys., a nieruchomość jest warta 300 tys. to, czym to skutkuje w przypadku szkody (np. pożaru)?
 22. Uderzenie pioruna, a przepięcie? Jaka to różnica?
 23. Jak zabezpieczyć się w przypadku zalania sąsiada z piętra poniżej?
 24. Ubezpieczanie w ramach karty EKUZ?
 25. Dlaczego ważne jest ubezpieczanie się na wysokie sumy ubezpieczenia przy wyjazdach zagranicznych?
 26. Jak należy postępować w sytuacji gdy wydarzy się nam szkoda za granicą?
 27. Kupując wycieczkę mam również ubezpieczenie turystyczne- czy jesteś tego pewien?
 28. Co to jest karencja i jakie są jej konsekwencje?
 29. Co nam zapewnia ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe i wcześniejszego powrotu?